กิจกรรม

6

มีนาคม

ทัศนศึกษา (ช่วงชั้นต้น)

 • พุธ
 • ตลอดทั้งวัน
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

17

มกราคม

ค่ายลูกเสือ (ประถมต้น)

 • พฤหัสบดี
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนวิทยานนท์

11

มกราคม

กิจกรรมวันเด็ก

 • ศุกร์
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนวิทยานนท์

25

ธันวาคม

พิธีประทับตราลูกเสือสำรอง

 • อังคาร
 • 14:00 - 14:40
 • โรงเรียนวิทยานนท์

20-22

ธันวาคม

ค่ายลูกเสือ (ประถมปลาย)

 • พฤหัสบดี - เสาร์
 • ตลอดทั้งวัน
 • ค่ายลูกเสือนิยมไพร จ.สระบุรี

12

ธันวาคม

ทัศนศึกษา "ย้อนรอยประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา"

 • พุธ
 • ตลอดทั้งวัน
 • จ.อยุธยา

12

ธันวาคม

ท.อ.ศ. วิชาการ '61

 • พุธ
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

9

ธันวาคม

วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ เขตการศึกษาที่ 1

 • อาทิตย์
 • ตลอดทั้งวัน
 • มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หัวหมากน้อย

3-4

ธันวาคม

กีฬาสี

 • พุธ
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนวิทยานนท์

22

พฤศจิกายน

วันวัฒนธรรมไทยและวิถีไทย

 • พฤหัสบดี
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนวิทยานนท์

2-6

สิงหาคม

การแข่งขันกีฬาเทควันโดนานาชาติ

 • พฤหัสบดี - จันทร์
 • ตลอดทั้งวัน
 • กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลย์เซีย

26

กรกฎาคม

แข่งขันวิชาการ

 • พฤหัสบดี
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดมหาธาตุ

25

กรกฎาคม

เลือกตั้งประธานนักเรียน

 • พุธ
 • ตลอดทั้งวัน
 • โรงเรียนวิทยานนท์